Wie we zijn

Het nieuwerwetse volmachtmodel

Centraal Volmachtbedrijf

Wij, Centraal Volmachtbedrijf BV, zijn het nieuwerwetse volmachtmodel. Dit houdt in dat het Centraal Volmachtbedrijf BV de bevoegdheid heeft gekregen om namens één of meerdere verzekeraars op te treden. De oorsprong ligt bij vier gerenommeerde volmachtkantoren, welke al sinds lange tijd hun sporen hebben verdiend in onze branche.

Gezien de ontwikkelingen in “volmachtland” zijn wij van mening dat het verstandig is onze volmachtbedrijven anders in te richten. Er wordt steeds meer van volmachtbedrijven verlangd, met name vanuit (Europese) wet- en regelgeving. Het is voor (huis)volmachtbedrijven bijna onmogelijk geworden om aan alle gestelde eisen op het juiste kwalitatieve niveau tijdig te kunnen voldoen.

Het uitgangspunt is om decentraal, via een co-volmacht-model, acceptatie, polis-opmaak, debiteurenbeheer en schadebehandeling uit te voeren. Het doel is het klantbelang optimaal te kunnen bedienen. Centraal worden, vanuit de nieuwe volmachtentiteit Centraal Volmachtbedrijf (CVB), de beheerwerkzaamheden uitgevoerd (m.n. automatisering (één ANVA-set en uniforme werkwijze), PARP, portefeuillemanagement, borgen datakwaliteit, SAGA/uitvoeringsverslag, na-selectie, interne audits, handboeken, afrekeningen rekening-couranten, contacten en afspraken met verzekeraars).

Deze werkwijze biedt de volmachtgevers het comfort dat aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan en tevens dat de kwaliteit van de uitbestede werkzaamheden op een zeer hoog niveau ligt. Plus de volmachtgevers hebben één centrale partij als aanspreekpunt en verantwoordelijke voor meerdere gevolmachtigden. Dit model wordt ook aan andere (huis)volmachten ter beschikking gesteld. U kunt aansluiting zoeken bij Centraal Volmachtbedrijf en van alle centraal geregelde zaken gebruik maken, waardoor u ontzorgd wordt.

contact